BHS

Naš strateški focus: Efikasan, otvoren i inkluzivan pristup u procesu razvoja standarda za upravljanje ljudskim resursima.

03. Mar

2023

In house program za Općinu Travnik: Organizacija protokolarnih aktivnosti (prijem zvanica)

Prijave su otvorene do 28.02.2023 godine, 23:59h

Učionički-Inhouse

9 / 25

28. Feb

2023

Vještine komunikacije, Online

Prijave su otvorene do 23.02.2023 godine, 23:59h

Digitalni

2 / 30

27. Feb

2023

Stvarna prava i stvarna prava u praksi, Travnik

Prijave su otvorene do 22.02.2023 godine, 23:59h

Učionički

9 / 25

24. Feb

2023

Raspolaganje imovinom JLS, Jablanica

Prijave su otvorene do 21.02.2023 godine, 23:59h

Učionički

0 / 25

22. Feb

2023

Vještine komunikacije, Mostar

Prijave su otvorene do 17.02.2023 godine, 23:59h

Učionički

1 / 30

17. Feb

2023

Raspolaganje imovinom JLS, Tuzla

Prijave su otvorene do 14.02.2023 godine, 23:59h

Učionički

0 / 30

14. Feb

2023

Online testiranje engleski jezik

Prijave su otvorene do 10.02.2023 godine, 23:59h

Digitalni

5 / 50

Danas

Četvrtak,
09. Februar 2023

AKTUELNE NOVOSTI

Održana CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti

Agencija za državnu službu Federacije je 03. februara 2023. godine organizovala jednodnevnu radionicu za prioritizaciju utvrđenih aktivnosti za unapređenje. Ova predionica predstavlja jednu od faza u implementaciji CAF modela u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Održano dvodnevno mentorstvo u Gradu Livno

Program stručnog usavršavanja za Grad Livno na temu „Izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana rada“ održan je 02. i 03. februara 3023. godine.

Predstavljeni primjeri dobre prakse iz oblasti upravljanja projektima u Općini Tešanj

Nastavak programa stručnog usavršavanja na temu ''Škola: Kreiram, rješavam, inoviram - grupni projekat'', realizovan je 02. februara 2023. godine kao radna posjeta Općini Tešanj, pod mentorstvom Sarić Elmide, eksternog relizatora Agencije.

Za zaposlenike Porezne uprave Federacije BiH realizovano mentorstvo na temu „Upravljanje rizicima“

Na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH je, dana 23.01.2023. godine, realizovala mentorstvo na temu „Upravljanje rizicima“.

In house program: Javne nabavke: izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama - Grad Livno

Grad Livno je 10.01.2023. godine bio domaćin obuke, kojoj je prisustvovao 31 polaznik, zaposlenici Grada Livno, te predstavnici javnih ustanova i poduzeća Grada Livno, koji se u svom radu susreću sa predmetnom problematikom

Potpisan sporazum o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji zakona o državnoj službi u HNK-a

U prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK održan sastanak ministra Suada Balića i direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH Refika Begića radi potpisivanja Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou.

Realizovani programi stručnog usavršavanja u 2023 godini

17

DANA OBUKA

16

DOGAĐAJA

267

BROJ PRIJAVA

BROJ POLAZNIKA PO MJESECIMA
BROJ OBUKA PO MJESECIMA
Kako bi unaprijedili naš rad, molimo Vas da ispunite upitnik za korisnike usluga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
ISPUNITE UPITNIK

KONTAKTIRAJTE NAS

Brzi linkovi za programe stručnog usavršavanja i razvoj ljudskih resursa