BHS

Naš strateški focus: Efikasan, otvoren i inkluzivan pristup u procesu razvoja standarda za upravljanje ljudskim resursima.

18. Jun

2024

Excel za eksperte: napredni nivo poznavanja

Prijave su otvorene do 11.06.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

35 / 50

12. Jun

2024

Zakon o eksproprijaciji Federacije BiH, Travnik

Prijave su otvorene do 07.06.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Travnik.

Učionički

13 / 30

06. Jun

2024

Excel za napredne korisnike: srednji nivo poznavanja

Prijave su otvorene do 27.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

89 / 50

06. Jun

2024

04. Jun

2024

Excel za početnike: Osnovni nivo poznavanja

Prijave su otvorene do 27.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

89 / 50

03. Jun

2024

Praktična primjena naučenog: Google excel, forme i obrada podataka

Prijave su otvorene do 22.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

37 / 50

30. Maj

2024

Izazovi digitalnog doba: Suzbijanje i prevencija dezinformacija, Sarajevo

Prijave su otvorene do 27.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

33 / 30

29. Maj

2024

Postupci izrade prostorno-planske dokumentacije i obaveze urbanističkih inspektora, online konsultacije

Prijave su otvorene do 23.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

17 / 30

27. Maj

2024

Vještačka inteligencija za podršku radu i razvoju javne uprave u Federaciji BiH

Prijave su otvorene do 21.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

80 / 50

27. Maj

2024

Škola kadrovskih poslova

Prijave su otvorene do 20.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

71 / 30

23. Maj

2024

Upis u matičnu knjigu rođenih s osvrtom na Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku, Tomislavgrad

Prijave su otvorene do 20.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Tomislavgrad.

Učionički

18 / 30

23. Maj

2024

Suzbijanje stresa na radnom mjestu i zaštita mentalnog zdravlja

Prijave su otvorene do 17.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

24 / 30

23. Maj

2024

Inhouse program stručnog usavršavanja za Općinski sud u Sarajevu: Poslovna komunikacija

Prijave su otvorene do 21.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

1 / 30

23. Maj

2024

CAF sastanak za drugi ciklus samoprocjene, Online

Prijave su otvorene do 22.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

0 / 15

22. Maj

2024

Primjena Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH sa fokusom na arhivsko poslovanje

Prijave su otvorene do 16.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

38 / 30

22. Maj

2024

Digitalizacija u oblasti (lokalnog ekonomskog) razvoja – dijalog sa IT stručnjacima, Sarajevo

Prijave su otvorene do 16.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

25 / 35

21. Maj

2024

Energetska efikasnost (regulativa, finansiranje, provođenje projekata i različitih modela)“, Sarajevo

Prijave su otvorene do 15.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

34 / 35

21. Maj

2024

In house program stručnog usavršavanja za zaposlenike Federalnog ministarstva prostornog uređenja „Primjena Zakona o javnim nabavkama“, Sarajevo

Prijave su otvorene do 16.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

21 / 25

21. Maj

2024

Inhouse program stručnog usavršavanja za Općinski sud u Sarajevu: Poslovna komunikacija

Prijave su otvorene do 16.05.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

14 / 30

Danas

Ponedjeljak,
20. Maj 2024

Energetska efikasnost (regulativa, finansiranje, provođenje projekata i različitih modela)“, Sarajevo

Zaposlenici službi JLS nadležnih za energetsku efikasnost

In house program stručnog usavršavanja za zaposlenike Federalnog ministarstva prostornog uređenja „Primjena Zakona o javnim nabavkama“, Sarajevo

zaposlenici Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Inhouse program stručnog usavršavanja za Općinski sud u Sarajevu: Poslovna komunikacija

Zaposlenici Općinskog suda u Sarajevu

AKTUELNE NOVOSTI

Realizovana online edukacija: "Bezbijedno Korištenje IKT"

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizovala program stručnog usavršavanja na temu Bezbijedno korištenje IKT . Kroz evaluaciju su pohvalili profesora za korisno i zanimljivo predavanje, ističući trud i rad Agencije te izražavajući spremnost za sudjelovanje u budućim edukacijama. Ova edukacija je još jednom potvrdila važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja u oblasti informacione sigurnosti.

Okrugli stol na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku u funkciji privrede i građana“

Program stručnog usavršavanja na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku u funkciji privrede i građana“ realizovan je dana 09.05.2024. godine, u formi okruglog stola

Realizovana obuka za JLS

Agencija za državnu službu Federacije BiH, prema Programu za jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu realizovala je program stručnog usavršavanja na temu: ''Upis u matičnu knjigu rođenih s osvrtom na Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku'' u Tešanju, 09. maja 2024. godine

Okrugli stol „Službenički sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine“

Dana 07.05.2024. godine u Sarajevu, Federalno ministarstvo pravde je, u saradnji sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, organizovalo Okrugli stol na temu „Službenički sistem u Federaciji BiH

Potpisani Sporazumi između Agencije i Ministarstava za pravosuđe i upravu ZHK i Posavskog kantona

Jučer je izvršeno potpisivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou, i to sa predstavnicima Zapadnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona, čime su usaglašene ključne aktivnosti kojima se osigurava jedinstven pristup edukaciji zaposlenih u organima državne službe ova dva kantona

Učesnicima VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike svečano uručene diplome

Jučer je izvršena svečana dodjela diploma polaznicima VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike za 2023. godinu, koji je realizovan u periodu od maja do septembra 2023. godine

Realizovani programi stručnog usavršavanja u 2024 godini

99

DOGAĐAJA

649

BROJ SATI

2212

BROJ POLAZNIKA

3879

BROJ PRIJAVA

BROJ PRIJAVA PO MJESECIMA
BROJ OBUKA PO MJESECIMA
Kako bi unaprijedili naš rad, molimo Vas da ispunite upitnik za korisnike usluga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
ISPUNITE UPITNIK

KONTAKTIRAJTE NAS

Brzi linkovi za programe stručnog usavršavanja i razvoj ljudskih resursa