BHS

Naš strateški focus: Efikasan, otvoren i inkluzivan pristup u procesu razvoja standarda za upravljanje ljudskim resursima.

18. Apr

2023

In house program stručnog usavršavanja Upravljanje rizicima i izrada registra rizika, Bihać

Prijave su otvorene do 11.04.2023 godine, 23:59h

Učionički-Inhouse

30 / 40

18. Apr

2023

Prezentacijske vještine, Sarajevo

Prijave su otvorene do 14.04.2023 godine, 23:59h

Učionički

1 / 35

17. Apr

2023

In house program stručnog usavršavanja, Izrada mape procesa, Bihać

Prijave su otvorene do 11.04.2023 godine, 23:59h

Učionički-Inhouse

27 / 40

13. Apr

2023

Evropska ekonomska integracija

Prijave su otvorene do 10.04.2023 godine, 23:59h

Digitalni

17 / 100

12. Apr

2023

Zakon o zabrani diskriminacije i praksa koja se odnosi na diskriminaciju

Prijave su otvorene do 07.04.2023 godine, 23:59h

Digitalni

28 / 100

07. Apr

2023

06. Apr

2023

05. Apr

2023

In house program stručnog usavršavanja Fiskalna procjena propisa i Izjava o fiskalnoj odgovornosti, Bihać

Prijave su otvorene do 29.03.2023 godine, 23:59h

Učionički-Inhouse

35 / 40

31. Mar

2023

Inhouse program stručnog usavršavanja iz oblasti matičnih knjiga, Goražde

Prijave su otvorene do 29.03.2023 godine, 23:59h

Učionički

5 / 30

27. Mar

2023

CAF Uvodna radionica za jedinice lokalne samouprave - Grad Bihać i Općina Tešanj

Prijave su otvorene do 23.03.2023 godine, 23:59h

Učionički

13 / 25

10. Mar

2023

Engleski jezik A1 nivo, Online

Prijave su otvorene do 07.03.2023 godine, 23:59h

Digitalni

44 / 30

09. Mar

2023

Engleski jezik B1/B2 nivo, Online

Prijave su otvorene do 07.03.2023 godine, 23:59h

Digitalni

27 / 30

07. Mar

2023

Efikasno vođenje sastanaka na engleskom jeziku, Online

Prijave su otvorene do 03.03.2023 godine, 23:59h

Digitalni

20 / 20

Danas

Subota,
25. Mart 2023

AKTUELNE NOVOSTI

Na on line konsultacijama na temu Zaštita ličnih podataka, sudjelovalo 108 polaznika

Program je realiziran 21.03.2023. godine, za dvije grupe polaznika, koje su radile u različitim terminima (jutarnji i popodnevni) sa istim programskim sadržajem.

Iskazan veliki interes za program: Suzbijanje stresa na radnom mjestu i zaštita mentalnog zdravlja

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je dvodnevni online program na temu Suzbijanje stresa na radnom mjestu i zaštita mentalnog zdravlja. Program je realiziran u peridou 16-17 mart 2023. godine, isti je pohađalo 74 zaposlenika organa državne službe u Federaciji BiH.

On line program: Sprečavanje sukoba interesa i etika u sistemu javnih nabavki, pohađalo 75 polaznika

Program stručnog usavršavanja na temu Sprečavanje sukoba interesa i etika u sistemu javnih nabavki realizovan je dana 15.03.2023. godine, a učešće je uzelo 75 polaznika.

Potpisan Sporazum o implementaciji CAF modela u Općini Tešanj

Općinski načelnik Suad Huskić i direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine Refik Begić potpisali su Sporazum o implementaciji CAF modela za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Uspješno realizovan online program Cyber sigurnost za državne službenike FBIH

Agencija za državnu službu FBiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja Digitalna pismenost u javnoj upravi, organizovala je 14. marta 2023. godine online program na temu „Cyber sigurnost za državne službenike FBIH“, čiji je cilj bio podizanje svijesti o opasnostima i rizicima koji postoje prilikom korištenja internet servisa, te načina na koji se svako može zaštiti.

Program stručnog usavršavanja u oblasti stvarnih prava uspješno realizovan u Ljubuškom

U Ljubuškom je 13. marta 2023. godine realizovan program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave na temu Stvarna prava i stvarna prava u praksi.

Realizovani programi stručnog usavršavanja u 2023 godini

123

DANA OBUKA

46

DOGAĐAJA

1867

BROJ PRIJAVA

BROJ POLAZNIKA PO MJESECIMA
BROJ OBUKA PO MJESECIMA
Kako bi unaprijedili naš rad, molimo Vas da ispunite upitnik za korisnike usluga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
ISPUNITE UPITNIK

KONTAKTIRAJTE NAS

Brzi linkovi za programe stručnog usavršavanja i razvoj ljudskih resursa