BHS

Naš strateški focus: Efikasan, otvoren i inkluzivan pristup u procesu razvoja standarda za upravljanje ljudskim resursima.

07. Mar

2024

Inhouse program stručnog usavršavanja za Općinu Ključ: Primjena Zakona o javnim nabavkama, Ključ

Prijave su otvorene do 05.03.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Ključ.

Učionički

0 / 30

05. Mar

2024

In house program stručnog usavršavanja na temu „Pisanje prijedloga projekata“ za zaposlenike organa uprave Kantona 10

Prijave su otvorene do 29.02.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Livno.

Učionički

1 / 25

04. Mar

2024

On line sastanak: SIGMA procjena stanja u oblasti državna služba i upravljanje ljudskim resursima:

Prijave su otvorene do 04.03.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

1 / 5

27. Feb

2024

Praktična primjena Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH

Prijave su otvorene do 22.02.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

34 / 30

26. Feb

2024

Unapređenje COSO sistema: praćenje i primjena sa aspekta interne revizije, Online

Prijave su otvorene do 23.02.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

53 / 50

26. Feb

2024

Finansijsko upravljanje i kontrola za organe državne službe u Zapadnohercegovačkom kantonu, Široki Brijeg

Prijave su otvorene do 19.02.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Široki Brijeg.

Učionički

27 / 25

19. Feb

2024

Engleski jezik A2 nivo, Online

Prijave su otvorene do 14.02.2024 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

16 / 15

Danas

Četvrtak,
22. Februar 2024

Engleski jezik A2 nivo, Online

Zaposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

AKTUELNE NOVOSTI

U Općini Travnik održan program stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki

Agencija za državnu službu Federacije BiH je 16. februara 2024. godine organizovala program stručnog usavršavanja na temu „Primjena Zakon o javnim nabavkama“.

Realizovana dvodnevna radionica na temu planiranja ljudskih resursa (HR planning)

Uz podršku SIGMA-e (Support for Improvement in Governance and Management) i SIGMA eksperata, Agencija za državnu službu Federacije BiH, realizovala je dvodnevnu radionice na temu planiranja ljudskih resursa (HR planning)

Anketa o zadovoljstvu i dobrobiti zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „Ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u državnoj službi“ koji realizuje Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), provodi Anketu o zadovoljstvu i dobrobiti zaposlenih u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Realizovani programi stručnog usavršavanja za zaposlenike Općine Vareš i zaposlenike organa u USK

U prostorijama Općine Vareš, jučer je realizovan program stručnog usavršavanja iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za ciljnu grupu zaposlenika Općine Vareš. Istog dana, putem Zoom platforme je realizovan program stručnog usavršavanja i za zaposlenike organa državne službe u Unsko – sanskom kantonu.

Programu FUK - osnove upravljačke odgovornosti prisustvovalo više od 80 učesnika

Putem Zoom platforme realizovan je program stručnog usavršavanja pod nazivom Finansijsko upravljanje i kontrola – osnove upravljačke odgovornosti za ciljnu grupu rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacionih jedinica organa državne službe Federacije BiH

Realizovani konsultativni sastanci o primjeni Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika u F BiH

U drugoj polovini mjeseca januara, Agencija za državnu službu Federacije BiH je organizovala četiri online konsultativna sastanka na temu primjene Pravilnika o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH kojim su obuhvaćeni organi državne službe u Federaciji BiH, i to: u Kantonu Sarajevo, Hercegovačko – neretvanskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, Zeničko – dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu i federalni organi državne službe.

Realizovani programi stručnog usavršavanja u 2024 godini

33

DOGAĐAJA

205

BROJ SATI

430

BROJ POLAZNIKA

686

BROJ PRIJAVA

BROJ PRIJAVA PO MJESECIMA
BROJ OBUKA PO MJESECIMA
Kako bi unaprijedili naš rad, molimo Vas da ispunite upitnik za korisnike usluga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
ISPUNITE UPITNIK

KONTAKTIRAJTE NAS

Brzi linkovi za programe stručnog usavršavanja i razvoj ljudskih resursa