BHS

Naš strateški focus: Efikasan, otvoren i inkluzivan pristup u procesu razvoja standarda za upravljanje ljudskim resursima.

13. Jun

2023

Upravljanje otpadom i posebne kategorije otpada, on line

Prijave su otvorene do 08.06.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

5 / 80

08. Jun

2023

Pravo na pristup informacijama od javnog značaja, on line

Prijave su otvorene do 05.06.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

15 / 80

08. Jun

2023

Proces izrade budžeta, planiranje i izvršavanje finansijskih sredstava u Federaciji BiH

Prijave su otvorene do 05.06.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

88 / 100

07. Jun

2023

Inhouse program stručnog usavršavanja Primjena Zakona o javnim nabavkama BIH, Konjic

Prijave su otvorene do 06.06.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Konjic.

Učionički-Inhouse

19 / 30

06. Jun

2023

Fiskalna procjena propisa i Izjava o fiskalnoj odgovornosti, On line

Prijave su otvorene do 01.06.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

73 / 100

06. Jun

2023

Finansijsko upravljanje i kontrola-Osnove upravljačke odgovornosti, VI ciklus Programa za rukovodeće državne službenike, Online

Prijave su otvorene do 05.06.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

22 / 50

05. Jun

2023

Radionica na temu analize i praćenja ljudskih resursa (HR) - treća sesija, Sarajevo

Prijave su otvorene do 17.05.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

20 / 35

01. Jun

2023

Radionica na temu analize i praćenja ljudskih resursa (HR), - druga sesija, Online

Prijave su otvorene do 17.05.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

24 / 35

31. Maj

2023

Trogodišnje i godišnje planiranje i usklađenost sa strateškim ciljevima, Sarajevo

Prijave su otvorene do 29.05.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

14 / 35

31. Maj

2023

Javne nabavke sa osvrtom na posljednje izmjene Zakona o javnim nabavkama, Bužim

Prijave su otvorene do 29.05.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Bužim.

Učionički

19 / 35

30. Maj

2023

Pružanje javnih usluga-ostvarivanje koristi od digitalizacije, VI ciklus Programa za rukovodeće državne službenike, Online

Prijave su otvorene do 29.05.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

42 / 50

30. Maj

2023

Korištenje online kolaborativnih alata za pripremu i održavanje programa stručnog usavršavanja, Online

Prijave su otvorene do 25.05.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Online.

Digitalni

32 / 70

29. Maj

2023

Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU, Sarajevo

Prijave su otvorene do 23.05.2023 godine, 23:59h. Mjesto održavanja obuke Sarajevo.

Učionički

40 / 40

Danas

Ponedjeljak,
29. Maj 2023

Korištenje online kolaborativnih alata za pripremu i održavanje programa stručnog usavršavanja, Online

Realizatori Agencije za državnu službu FBiH

Pružanje javnih usluga-ostvarivanje koristi od digitalizacije, VI ciklus Programa za rukovodeće državne službenike, Online

Rukovodeći državni službenici i šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica

Procjena uticaja propisa i usklađenost sa propisima EU, Sarajevo

Zaposlenici organa državne službe u Federaciji BiH

AKTUELNE NOVOSTI

Uspješno realizovani radni sastanci sa ovlaštenim osobama za pristup Registru

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 22.05. do 24.05.2023. godine realizovala je niz radnih sastanaka sa jedinicama za upravljanje ljudskim resursima/službama za kadrovske poslove na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Realizovano online mentorstvo za HR praktičare

Jučer, 23.05.2023. godine održano je online mentorstvo za HR praktičare, a prisustvovalo je 25 učesnika iz organa uprave svih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

U Mostaru uspješno realizovani programi stručnog usavršavanja „Disciplinski postupak“ i „Medijacija“

U Mostaru su 17. i 18.. maja 2023. godine uspješno realizovani programi stručnog usavršavanja na temu „Disciplinski postupak i „Medijacija“, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja.

Uspješno realizovan prvi modul VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike

U okviru prvog modula VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike, u periodu 17-19 maj 2023. godine, realizovane su dvije tematske cjeline: Strateško planiranje i Liderska uloga u predvođenju drugih u okviru svakodnevnih i kriznih situacija

Održane dvije radionice na temu „Zakon o organizaciji organa uprave"

Tokom maja 2023. godine održane su dvije radionice za zaposlenike organa državne službe u Federaciji biH. Program pohađalo ukupno 116 polaznika

Održan dvodnevni online program stručnog usavršavanja Excel-Uvod

Agencija za državnu službu Federacije BiH, 16. i 17. maja 2023. godine, uspješno je realizovala dvodnevni online program stručnog usavršavanja “Excel-Uvod” za prvu Grupu polaznika.

Realizovani programi stručnog usavršavanja u 2023 godini

184

DANA OBUKA

93

DOGAĐAJA

4205

BROJ PRIJAVA

BROJ PRIJAVA PO MJESECIMA
BROJ OBUKA PO MJESECIMA
Kako bi unaprijedili naš rad, molimo Vas da ispunite upitnik za korisnike usluga Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
ISPUNITE UPITNIK

KONTAKTIRAJTE NAS

Brzi linkovi za programe stručnog usavršavanja i razvoj ljudskih resursa