BHS

Program stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike

Program stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike ima za cilj stručno usavršavanje zaposlenika koji rade na poslovima rukovođenja u organu državne službe radi sticanja posebnih znanja i vještina neophodnih za uspješno rukovođenje u organu državne službe, izuzev rukovodioca koje postavlja i razrješava Vlada Federacije BiH.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;