BHS

Opći i posebni program stručnog usavršavanja

Opći program stručnog usavršavanja sprovodi se u cilju unapređenja znanja i kompetencija za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka.

Poseban pogram stručnog usavršavanja provodi se u skladu sa specifičnim potrebama organa državne službe iz njihovog djelokruga rada i nadležnosti odnosno u skladu sa potrebama vezanim za pojedina radna mjesta ili za posebne grupe korisnika kao i za članove timova ili radnih grupa koji aktivno sudjeluju u proces evropskih integracija.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;