BHS

Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave

Program stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave ima za cilj unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u skladu sa posebnim potrebama i zahtjevima.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;