BHS

Opći i posebni program stručnog usavršavanja

Opći program stručnog usavršavanja sprovodi se u cilju unapređenja znanja i kompetencija za obavljanje svakodnevnih radnih zadataka.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;