BHS

Uredba o stjecanju statusa realizatora programa stručnog usavršavanja

Ovom uredbom uređuju se način, uvjeti i kriteriji za stjecanje statusa realizatora programa stručnog usavršavanja u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Realizator), postupak selekcije realizatora, sadržaj javnog poziva, sastav stručnog povjerenstva za provedbu postupka selekcije i izbora realizatora (u daljem tekstu: Stručno povjerenstvo), sačinjavanje Liste realizatora programa stručnog usavršavanja (u daljem tekstu: Lista), naknade i druga međusobna prava i obveze.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;