BHS

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave uspostavljen je 2008. godine kao mehanizam za profesionalno osposobljavanje zaposlenika jedinica lokalne samouprave i izabranih zvаničnikа u Bosni i Hercegovini, shodno njihovim potrebama za obukom. Sveobuhvatni cilj tog sistema je unapređenje rada jedinica lokalne samouprave provođenjem praktičnih obuka usmjerenih na razvoj specifičnih znanja i vještina.

Iako je sistem obuke inicijalno predvođen Razvojnim programom Ujedinjenih nаcijа (UNDP) uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), domaće institucije postepeno preuzimaju upravljanje sistemom i provođenje svih relevantnih aktivnosti.

U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) sistemom obuke upravljaju Agencija za državnu službu, Federalno ministarstvo pravde i Savez općina i gradova, a u Republici Srpskoj (RS) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS i Savez opština i gradova.

U ovim institucijama uspostavljene su jedinice za obuku za potrebe planiranja, upravljanja i ocjene obuke shodno strateškim dokumentima koje su usvojile entitetske vlade.[1] Entitetske komisije za obuku prate i usmjeravaju rad navedenih jedinica. Takođe, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, uspostavljeno je devet regionalnih lokaliteta za obuku, s ciljem približavanja obuke korisnicima i smanjenja logističkih troškova.

Dostupna obuka je besplatna za jedinice lokalne samouprave, uz potvrde o uspješno završenom programu obuke koje se izdaju polaznicima.

Paralelno s uspostavom struktura sistema obuke i odgovarajućeg pravnog okvira, jedna od prioritetnih intervencija je i izgradnja kapaciteta u upravljanju ljudskim resursima na lokalnom nivou. S ciljem regulisanja tržišta obuke, pokrenut je konsultativni proces obezbjeđenja kvalitetа i akreditovanja edukatora i programa obuke.

UNDP nastavlja pružati tehničku podršku razvoju sistema obuke, uz velikodušnu podršku Kraljevine Švedske.

Statistički podaci o sistemu

Do kraja 2012. godine, u okviru sistema, realizovaće se obuka za preko 2500 zaposlenika iz 142 jedinice lokalne samouprave, uz učešće predstavnika lokalnih uprava iz oba entiteta. Do sada je pripremljeno više od 20 novih nаstаvnih programa o različitim temama, od upravljanja matičnim knjigama do energetske efikasnosti i pripreme velikih infrastrukturnih projekata. Tokom 2013. godine očekuje se izrada novog plana i programa, koji će odgovoriti na prioritetne potrebe za obukom, koje su prepoznale jedinice lokalne samouprave tokom periodične procjene potreba.

Takođe, tokom 2013. godine, planirano je provođenje obuke za novoizabrane načelnike i opštinska vijeća/skupštine opština, u kojima je planirano učešće više od 2000 novih načelnika, odbornika te vijećnika.

Prvi put će u okviru sistema obuke dva entitetska saveza opština/općina i gradova u potpunosti upravljati procesom obuke.

Novi trendovi

Kao podršku mjerama štednje u javnoj potrošnji, sistem će ponuditi finansijski isplative načine obuke i stručnog osposobljavanja razvijanjem operativnog sistema za upravljanje učenjem (Learning Management System - LMS). U početku će LMS nuditi niz uvodnih kursevа dostupnih putem web stranica institucija sistema, uključujući Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Agenciju za državnu službu FBiH, te dva saveza. U cilju obezbjeđenja kvalitetа i većeg uticaja obuke na rad zaposlenika jedinica lokalne samouprave, predviđen je cjeloviti mehanizam obezbjeđenja kvalitetа radi definisanja standarda kvalitetа, provođenja akreditacije pružaocа usluga obuke i programa, te obezbjeđenja kontinuiranog unapređenja sistema. Očekuje se da će navedene aktivnosti rezultirati daljnjim razvojem tržišta obuke kako bi ono uspješno odgovorilo na rastuće potrebe za unapređenjem kapaciteta zaposlenika jedinica lokalne samouprave.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;