BHS

Procedura za selekciju, izbor i angažman realizatora programa stručnog usavršavanja

Ovom procedurom bliže se uređuje postupak selekcije, izbora i angažman realizatora programa stručnog usavršavanja u organima državne službe u Federaciji BiH koje realizuje Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

191
POPULARNO
;