BHS

Koordinaciono tijelo za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samuprave

Koordinaciono tijelo za obuku u okviru Sistema obuke za JLS

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 18.03.2015. godine, donijela je Rješenje o imenovanju članova Koordinacionog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave, a na svojoj 111. sjednici održanoj 13.07.2017.godine, donijela Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave. Koordinaciono tijelo za obuku (Koordinaciono tijelo) u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave funkcionira kao formalno i povremeno radno tijelo Vlade Federacije BiH.

Zadatak članova koordinacionog tijela za obuku

Zadatak članova Koordinacionog tijela je iniciranje redovne analize potreba za obukom i usklađivanje prioriteta za obuku, te iniciranje izrade i usaglašavanje cjelokupne Strategije i planova obuke, nadzor nad realizacijom Strategije i planova obuke, razmatranje i pokretanje inicijativa za unapređenje zakonskog okvira za obuku i stručno usavršavanje uposlenih i izabranih zvaničnika u organima lokalne samouprave, uključujući i pitanje postepenog uspostavljanja kontrole i osiguranja kvaliteta obuke, kao i promociju stalnog razvoja kapaciteta aktera u okviru sistema obuke.

 Sastav koordinacionog tijela za obuku

Koordinaciono tijelo se sastoji od po dvа predstаvnikа iz Federalnog ministarstva pravde, Sаvezа općinа i grаdovа Federacije Bosne i Hercegovine i Аgencije zа držаvnu službu Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo pravde, Agencija za državnu službu FBiH i Savez općina i gradova FBiH kao članovi Koordinacionog tijela koordiniraju sve aktivnosti. Poslovnikom KTO-a definirano je održavanje četiri redovne sjednice godišnje, kao i održavanje vanrednih sjednica po potrebi. Koordinaciono tijelo za obuku jednom godišnje podnosi izvještaj o aktivnostima iz svoje nadležnosti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;