BHS

Održana CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2023 12:56

Agencija za državnu službu Federacije je 03. februara 2023. godine organizovala jednodnevnu radionicu za prioritizaciju utvrđenih aktivnosti za unapređenje. Ova predionica predstavlja jednu od faza u implementaciji CAF modela u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Održano dvodnevno mentorstvo u Gradu Livno

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2023 11:16

Program stručnog usavršavanja za Grad Livno na temu „Izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana rada“ održan je 02. i 03. februara 2023. godine.

Predstavljeni primjeri dobre prakse iz oblasti upravljanja projektima u Općini Tešanj

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2023 09:41

Nastavak programa stručnog usavršavanja na temu ''Škola: Kreiram, rješavam, inoviram - grupni projekat'', realizovan je 02. februara 2023. godine kao radna posjeta Općini Tešanj, pod mentorstvom Sarić Elmide, eksternog relizatora Agencije.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;