BHS

Održan dvodnevni program edukacije Odnosi s javnošću u ogranima državne službe

Root Admin

Aktuelni događaji

27. Mar 2023 07:51

U Sarajevu je 22. i 23. marta 2023 godine održan program stručnog usavršavanja na temu „Odnosi s javnošću u organima državne službe“, u kojem su učestvovali zaposlenici organa državne službe koji rade na poslovima komunikacije i odnosa s javnošću

Na on line konsultacijama na temu Zaštita ličnih podataka, sudjelovalo 108 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

24. Mar 2023 07:29

Program je realiziran 21.03.2023. godine, za dvije grupe polaznika, koje su radile u različitim terminima (jutarnji i popodnevni) sa istim programskim sadržajem.

Iskazan veliki interes za program: Suzbijanje stresa na radnom mjestu i zaštita mentalnog zdravlja

Root Admin

Aktuelni događaji

20. Mar 2023 10:57

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je dvodnevni online program na temu Suzbijanje stresa na radnom mjestu i zaštita mentalnog zdravlja. Program je realiziran u peridou 16-17 mart 2023. godine, isti je pohađalo 74 zaposlenika organa državne službe u Federaciji BiH.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;