BHS

U Općini Travnik održan program stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki

Root Admin

Aktuelni događaji

09. Feb 2023 12:50

Agencija za državnu službu Federacije BiH je 08. februara 2023. godine organizovala program stručnog usavršavanja na temu „Zakon o javnim nabavkama u BiH sa posebnim osvrtom na posljednje izmjene Zakona“.

Održana CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2023 12:56

Agencija za državnu službu Federacije je 03. februara 2023. godine organizovala jednodnevnu radionicu za prioritizaciju utvrđenih aktivnosti za unapređenje. Ova predionica predstavlja jednu od faza u implementaciji CAF modela u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Održano dvodnevno mentorstvo u Gradu Livno

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2023 11:16

Program stručnog usavršavanja za Grad Livno na temu „Izrada trogodišnjeg i godišnjeg plana rada“ održan je 02. i 03. februara 2023. godine.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;