BHS

Uspješno realizovani radni sastanci sa ovlaštenim osobama za pristup Registru

Root Admin

Aktuelni događaji

23. Feb 2023 13:01

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januara- februara 2023. godine realizovala je niz radnih sastanaka sa jedinicama za upravljanje ljudskim resursima/službama za kadrovske poslove na području Kantona Sarajevo, Kantona 10 i Zeničko-dobojskog kantona.

Uspješno okončan proces implementacije CAF modela u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Feb 2023 13:03

Pod mentorstvom Agencije za državnu službu Federacije BiH jučer je uspješno okončan proces implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Usvojen Izvještaj i Plan rada Agencije za državnu službu Federacije BiH za 2023. godinu

Root Admin

Aktuelni događaji

10. Feb 2023 08:15

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 350. sjednici od 09.02.2023. godine usvojila Izvještaji o radu za prošlu godinu i godišnji Plan rada Agencije za državnu službu Federacije BiH.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;