BHS

Održana CAF konsenzus radionica za Federalnu upravu za inspekcijske poslove

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:31

Agencija za državnu službu Federacije je 12. i 13. decembra 2022. godine organizovala dvodnevnu konsenzus radionicu koja predstavlja jednu od faza u implementaciji CAF modela u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Tokom konsenzus radionice su usaglašeni stavovi Radne grupe o izvršenoj samoprocjeni.

Završen dvodnevni program edukacije za realizatore stručnog usavršavanja Agencije

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:26

U cilju unapređenja kompetencija realizatora prilikom pripreme i održavanja online programa stručnih usavršavanja, Agencija za državnu službu Federacije BiH je 12. i 13. decembra 2022. godine realizoavala online program pod nazivom „Korišenje online kolaborativnih alata za pripremu i održavanje programa stručnog usavršavanja“.

Treći ciklus HR akademije uspješno realizovan

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Dec 2022 14:11

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije planiranih tema iz Posebnog programa stručnog usavršavanja za 2022. godinu, organizovala je osmodnevni „Program obuke za jedinice za upravljanje ljudskim resursima-HR akademija“.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica