BHS

Realizovani programi stručnog usavršavanja za zaposlenike Općine Vareš i zaposlenike organa u USK

U prostorijama Općine Vareš, jučer je realizovan program stručnog usavršavanja iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole za ciljnu grupu zaposlenika Općine Vareš.

Istog dana, putem Zoom platforme je realizovan program stručnog usavršavanja i za zaposlenike organa državne službe u Unsko – sanskom kantonu.

Programi su realizovani u skladu sa potrebama i zahtjevima organa prijavljenih po Pozivu Agencije od 28.12.2023. godine za iskazivanje interesa za realizaciju programa stručnog usavršavanja iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole.

Najveće interesovanje polaznika, ali i najveći broj zahtjeva organa državne službe se odnosio na teme izrade mape procesa i upravljanja rizicima.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje Agencija realizuje u sklopu Sporazuma zaključenog sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija od 20.07.2023. godine, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;