BHS

Programu FUK - osnove upravljačke odgovornosti prisustvovalo više od 80 učesnika


Putem Zoom platforme realizovan je program stručnog usavršavanja pod nazivom Finansijsko upravljanje i kontrola – osnove upravljačke odgovornosti za ciljnu grupu rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacionih jedinica organa državne službe Federacije BiH.

Programu je prisustvovalo više od 80 učesnika, te je svrha ovakvog programa bila ukazati na značaj odgovornosti rukovodstva za finansijsko upravljanje i kontrolu, predstaviti preduslove za razvoj upravljačke odgovornosti i izazove praktične primjene upravljačke odgovornosti.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje Agencija realizuje u sklopu Sporazuma zaključenog sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija od 20.07.2023. godine, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Obzirom na aktuelnost tematike, Agencija će i u narednom periodu nastaviti realizaciju programa stručnog usavršavanja iz ove oblasti.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

191
POPULARNO
;