BHS

U prostorijama Federalnog ministarstva pravde realizovan program iz oblasti FUK-a

Po zahtjevu Federalnog ministarstva pravde, jučer, 15.01.2024. godine je realizovan program stručnog usavršavanja iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole. 

Ciljnu grupu polaznika činili su zaposlenici Federalnog ministarstva pravde, te FUK koodinatori Kazneno – popravnih zavoda u Federaciji BiH.

Više od 20 polaznika je imalo priliku, da kroz praktične primjere izrade registar rizika, a u zadnjem modulu i da riješe dileme koje imaju prilikom unosa podataka u PIFC aplikaciju.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje Agencija realizuje u sklopu Sporazuma zaključenog sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija od 20.07.2023. godine, o implementaciji projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama u BiH“, koji je finansiran od strane Republike Slovačke, a implementiran od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Obzirom na aktuelnost tematike, Agencija će i u narednom periodu nastaviti realizaciju programa stručnog usavršavanja iz ove oblasti.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;