BHS

Završena Ljetna škola o europskim integracijama

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jul 2023 12:15

Ljetna škola o evropskim integracijama, pažljivo oblikovan program za jačanje ljudskih kapaciteta u oblasti eurointegracija, omogućila je zajednički rad i učenje 25 državnih službenika regiona direktno uključenih u procese pregovaranja i pristupanja Evropskoj uniji. Zajedničkim učenjem, razmjenom iskustava i učestvovanjem na brojnim predavanjima i radionicama eminentnih eksperata i profesora iz EU i regiona, polaznici su stekli praktična znanja ključna za efikasnije EU integracije u oblasti

Okončan proces implementacije CAF modela za jedinice lokalne samouprave u Gradu Bihaću

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jul 2023 08:25

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru potpisanog sporazuma o saradnji za pilotiranje CAF modela za jedinice lokalne samouprave (JLS) u BiH, između Grada Bihaća i Agencije za državnu službu Federacije BIH, realizovana je CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti u Bihaću

Realizatori Agencije pohađali program za jačanje vještina za pripremu i izvođenju online događaja

Root Admin

Aktuelni događaji

11. Jul 2023 06:56

U cilju unapređenja online edukacija u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, 06. i 07. jula 2023. godine održan je program stručnog usavršavanja na temu Kako pripremiti i uraditi efikasan online program.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;