BHS

Završen višednevni online kurs „Osnove poslovne korespodencije na engleskom jeziku“

Root Admin

Aktuelni događaji

20. Oct 2023 11:16

U periodu od 04.–18.10.2023. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine je realizovala višednevni online program stručnog usavršavanja „Osnove poslovne korespodencije na engleskom jeziku“, koji je obuhvatao tri modula

Uspješno realizovan posebni online program Pregovaračka poglavlja -35 koraka ka Evropskoj uniji

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Oct 2023 12:28

Jučer, 18. oktobra 2023. godine uspješno je realizovan posebni online program Pregovaračka poglavlja -35 koraka ka Evropskoj uniji, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH

Veliki interes za program Finansijsko upravljanje i kontrola za TK

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Oct 2023 10:04

Program stručnog usavršavanja na temu "Finansijsko upravljanje i kontrola'' za kantonalne organe uprave Tuzlanskog kantona, održan je 17. i 18.10.2023. godine u Tuzli. Polaznici su pokazali veliki interes za ovu temu. Učešće je uzelo 67 polaznika, podijeljenjih u dvije radne grupe. Prvu grupu su činili zaposlenici Javnih ustanova sa Tuzlanskog kantona a drugu grupu su činili zaposlenici organa uprave TK.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;