BHS

Školu upravnog prava pohađalo 147 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

03. May 2023 10:02

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od 24. do 28. aprila 2023. godine realizovala je Poseban program stručnog usavršavanja - Škola upravnog prava.

Realizovan program “Strateško planiranje i izvještavanje u skladu sa propisima u FBiH“

Root Admin

Aktuelni događaji

03. May 2023 09:48

U organizaciji Agencije za državnu službu FBIH, 25. i 26. aprila uspješno realizovan online program “Strateško planiranje i izvještavanje u skladu sa propisima u FBiH“.

Završena dvodnevna radionica GIS-A u Srebreniku

Root Admin

Aktuelni događaji

03. May 2023 07:18

Uspješno realizovana dvodnevna radionica na temu ''Geografsko-informacioni sistem u službama jedinica lokalne samouprave'', 27. i 28. 04.2023. godine u Srebreniku u okviru programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica