BHS

Održan dvodnevni online program stručnog usavršavanja Excel-Uvod

Root Admin

Aktuelni događaji

18. May 2023 07:32

Agencija za državnu službu Federacije BiH, 16. i 17. maja 2023. godine, uspješno je realizovala dvodnevni online program stručnog usavršavanja “Excel-Uvod” za prvu Grupu polaznika.

Realizovana trodnevna CAF radionica za samoprocjenu i konsenzus Grada Bihaća i Općine Tešanj

Root Admin

Aktuelni događaji

15. May 2023 13:32

U periodu od 09. maja do 12. maja 2023. godine održana je trodnevna CAF radionica za samoprocjenu i konsenzus za članove radnih grupa Grada Bihać i Općine Tešanj. Ova radionica predstavlja naredni korak, nakon uvodne radionice, u pilotiranju primjene izrađenog Modela CAF za jedinice lokalne samopurave (JLS) u BiH. Ukupno 20 učesnika je uzelo učešće na ovoj trodnevnoj radionici.

Uspješno realizovan program „Samoprocjena finansijskog upravljanja i kontrola“

Root Admin

Aktuelni događaji

11. May 2023 10:35

Putem Zoom platforme dana 09.04.2023. godine, održan je program stručnog usavršavanja na temu „Samoprocjena finansijskog upravljanja i kontrola“.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica