BHS

Realizovan online program na temu Zakon o građenju

Root Admin

Aktuelni događaji

29. Jun 2023 11:39

Dana, 26. juna 2023. godine realizovana je još jedna edukacija u okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave. Svrha ove online edukacije bila je upoznati polaznike o sadržaju i načinu primjene Zakona o građenju i svih njegovih instituta.

Uspješno realizovan in-house program stručnog usavršavanja za zaposlenike Općinskog suda u Sarajevu

Root Admin

Aktuelni događaji

29. Jun 2023 08:06

U petak 23.06.2023. godine, uspješno je realizovan in-house program stručnog usavršavanja za zaposlenike Općinskog suda u Sarajevu na temu Poslovna komunikacija.

Uspješno realizovan online program stručnog usavršavanja na temu „Efektivno upravljanje emailovima“

Root Admin

Aktuelni događaji

23. Jun 2023 10:05

U organizaciji Agencije za državnu službu FBIH, 20. juna uspješno je realizovan online program iz oblasti Digitalna pismenost u javnoj upravi “Efektivno upravljanje emailovima“. Učešće je uzelo 65 polaznika. Predavanje je bilo interaktivno sa praktičnim vježbama.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica