BHS

Realizovana on line radionica: Statistička i analitička obrada podataka

Root Admin

Aktuelni događaji

23. Apr 2024 13:30

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu: Statistička i analitička obrada podataka. Tokom edukacije, polaznici su stekli osnovna znanja iz statistike, s posebnim naglaskom na deskriptivnu i prediktivnu analizu. Uz teorijski dio, polaznici su aktivno sudjelovali u praktičnim vježbama, koristeći alat Power BI za vizualizaciju i analizu podataka.

Online konsultacije na temu „Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na teritoriji FBiH

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Apr 2024 13:19

Program stručnog usavršavanja na temu „Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju na teritoriji Federacije BiH“ u formi online konsultacija uspješno je realizovan.

Zbog velikog interesovanja ponovljena online radionica: Google excel i Google forma

Root Admin

Aktuelni događaji

19. Apr 2024 13:07

Agencija za državnu službu Federacije BiH ponovo je realizovala dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu: Google excel i Google forma: Partnerstvo za unapređenje učinkovitosti.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;