BHS

Okončan proces implementacije CAF modela za jedinice lokalne samouprave u Gradu Bihaću

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jul 2023 08:25

U skladu sa planiranim aktivnostima u okviru potpisanog sporazuma o saradnji za pilotiranje CAF modela za jedinice lokalne samouprave (JLS) u BiH, između Grada Bihaća i Agencije za državnu službu Federacije BIH, realizovana je CAF radionica za prioritizaciju aktivnosti u Bihaću

Realizatori Agencije pohađali program za jačanje vještina za pripremu i izvođenju online događaja

Root Admin

Aktuelni događaji

11. Jul 2023 06:56

U cilju unapređenja online edukacija u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, 06. i 07. jula 2023. godine održan je program stručnog usavršavanja na temu Kako pripremiti i uraditi efikasan online program.

Uspješno realizovan jednodnevni program „Korišenje LMS (moodle based) platforme za "blended" učenje“

Root Admin

Aktuelni događaji

04. Jul 2023 06:46

Agencija za državnu službu Federacije BiH je 30. juna 2023. godine realizovala opći program stručnog usavršavanja iz oblasti Digitalna pismenost u javnoj upravi pod nazivom „Korišenje LMS (Moodle based) platforme za „blended“ učenje“.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica