BHS

Uspješno realizovana online edukacija na temu "Upravljanje društvenim mrežama"

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Apr 2024 13:38

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine organizirala je dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu "Upravljanje društvenim mrežama". Ovaj program je osmišljen s ciljem pružanja relevantnih znanja i vještina za efikasno upravljanje prisustvom na društvenim mrežama u kontekstu javne uprave.

Održan sastanak sa Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Apr 2024 13:24

Dana 26.04.2024. godine u prostorijama Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona u Mostaru održan je sastanak predstavnika Agencije za državnu službu FBiH i Ministarstva pravosuđa uprave i lokalne samouprave Hercegovačko – neretvanskog kantona

Održane online konsultacije o utvrđivanju unutrašnje organizacije organa državne službe u FBiH

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Apr 2024 09:10

Dana 25.04.2024. godine, realizovane su online konsultacije na temu „Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih organa državne službe“, koje su imale za cilj da se kroz diskusiju o problematici iz ove oblasti riješe nedoumice iz svakodnevnog rada učesnika programa

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;