BHS

Predstavljeni primjeri dobre prakse iz oblasti upravljanja projektima u Općini Tešanj

Root Admin

Aktuelni događaji

06. Feb 2023 09:41

Nastavak programa stručnog usavršavanja na temu ''Škola: Kreiram, rješavam, inoviram - grupni projekat'', realizovan je 02. februara 2023. godine kao radna posjeta Općini Tešanj, pod mentorstvom Sarić Elmide, eksternog relizatora Agencije.

Za zaposlenike Porezne uprave Federacije BiH realizovano mentorstvo na temu „Upravljanje rizicima“

Root Admin

Aktuelni događaji

26. Jan 2023 11:36

Na zahtjev Porezne uprave Federacije BiH, Agencija za državnu službu Federacije BiH je, dana 23.01.2023. godine, realizovala mentorstvo na temu „Upravljanje rizicima“.

In house program: Javne nabavke: izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama - Grad Livno

Root Admin

Aktuelni događaji

13. Jan 2023 09:41

Grad Livno je 10.01.2023. godine bio domaćin obuke, kojoj je prisustvovao 31 polaznik, zaposlenici Grada Livno, te predstavnici javnih ustanova i poduzeća Grada Livno, koji se u svom radu susreću sa predmetnom problematikom

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;