BHS

U organizaciji Agencije, realizovan program stručnog usavršavanja „Agilno upravljanje projektima"

Root Admin

Aktuelni događaji

27. Jul 2023 05:49

Četverodnevni program stručnog usavršavanja pod nazivom "Agilno upravljanje projektima", u okviru Općeg programa stručnog usavršavanja za 2023. godinu, uspješno je realizovan.

Dvodnevni program stručnog usavršavanja iz oblasti “Vodne usluge“ uspješno realizovan

Root Admin

Aktuelni događaji

21. Jul 2023 10:51

U okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, u Sarajevu je 19. i 20.07.2023. godine, realizovan program stručnog usavršavanja „Zakonski, organizacioni i finansijski aspekt pružanja vodnih usluga na lokalnom nivou“.

Ključni pokazatelji o programima stručnog usavršavanja za prvo polugodište 2023. godine

Root Admin

Aktuelni događaji

21. Jul 2023 06:29

Agencija za državnu službu Federacije BiH u prvom polugodištu 2023. godine realizovala je programe stručnog usavršavanja u skladu sa Planom rada za 2023. godinu i Akcionim planom Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u organima državne službe Federaciji BiH 2023-2025.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica