BHS

Obavještenje u vezi preseljenja na drugu lokaciju

Root Admin

Aktuelni događaji

21. Aug 2023 11:06

Novo sjedište Agencije za državnu službu Federacije BiH je u ulici Alipašina br. 6. na 1. spratu (bivša zgrada Privredne banke)

Iz oblasti evropskih integracija, realizovan online program Institucije Evropske unije

Root Admin

Aktuelni događaji

31. Jul 2023 08:57

Putem Zoom platforme, danas 31.07.2023. godine, realizovan je program stručnog usavršavanja pod nazivom Institucije Evropske unije. Ovaj program stručnog usavršavanja je nastavak aktivnosti u okviru projekta sa Ministarstvom ekonomije i klimatskog djelovanja (BMWK) Njemačke pod nazivom: Podrška digitalizaciji EU obuke za javnu upravu na Zapadnom Balkanu.

Održane koučing sesije za tri grupe polaznika VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Jul 2023 12:35

U cilju pružanja podrške u nošenju sa kriznim situacijam, te ostvarivanju ciljeva ličnog i profesionalnog razvoja, 27. i 28. jula 2023. godine održane su online koučing sesije za tri grupe učesnika

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;