BHS

U Mostaru uspješno realizovani programi stručnog usavršavanja „Disciplinski postupak“ i „Medijacija“

Root Admin

Aktuelni događaji

24. May 2023 05:45

U Mostaru su 17. i 18.. maja 2023. godine uspješno realizovani programi stručnog usavršavanja na temu „Disciplinski postupak i „Medijacija“, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja.

Uspješno realizovan prvi modul VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike

Root Admin

Aktuelni događaji

22. May 2023 06:55

U okviru prvog modula VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike, u periodu 17-19 maj 2023. godine, realizovane su dvije tematske cjeline: Strateško planiranje i Liderska uloga u predvođenju drugih u okviru svakodnevnih i kriznih situacija

Održane dvije radionice na temu „Zakon o organizaciji organa uprave"

Root Admin

Aktuelni događaji

22. May 2023 06:49

Tokom maja 2023. godine održane su dvije radionice za zaposlenike organa državne službe u Federaciji biH. Program pohađalo ukupno 116 polaznika

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica