BHS

Realizovana tema Proces izrade budžeta u Tuzli

Root Admin

Aktuelni događaji

02. Nov 2023 11:14

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona i Općinskog suda u Lukavcu, realizirala je 30. oktobra 2023. godine u Tuzli, inhouse program stručnog usavršavanja na temu “Proces izrade budžeta”

Održan sastanak sa predstavnicima kantonalnih organa uprave TK u cilju razmjene informacija iz ULJR

Root Admin

Aktuelni događaji

02. Nov 2023 09:00

U saradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, u Tuzli je 01.11.2023. godine održan sastanak između predstavnika Agencije za državnu službu Federacije BiH i predstavnika kantonalnih organa uprave Tuzlanskog kantona

Agencija je započela sastanke sa kantonalnim organima u vezi razmjene informacija iz oblasti ULJR

Root Admin

Aktuelni događaji

31. Oct 2023 08:43

Dana, 30.10.2023. godine u prostorijama Vlade Srednjobosanskog kantona je održan sastanak između Premijera i predstavnika Vlade Srednjobosanskog kantona i direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;