BHS

Realizovan dvodnevni program „Finansijsko upravljanje i kontrola za kantonalne organe uprave KS"

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Sep 2023 06:06

Dana 25. i 26.09.2023. godine, realizovan je dvodnevni program stručnog usavršavanja “Finansijsko upravljanje i kontrola“ za imenovane FUK koordinatore kantonalnih organa uprave Kantona Sarajevo.

Uspješno realizovan program stručnog usavršavanja na temu “Pisanje prijedloga projekata"

Root Admin

Aktuelni događaji

28. Sep 2023 06:00

Dana 21. i 22.09.2023. godine, realizovan je dvodnevni in house program stručnog usavršavanja na temu “Pisanje prijedloga projekata” u Goraždu.

Realizovan program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola za RLO Ilidža“

Root Admin

Aktuelni događaji

27. Sep 2023 13:47

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je dvodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola“ za imenovane FUK koordinatore općinskih i gradskih organa uprave regionalnog lokaliteta Ilidža.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica