BHS

Održan sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa

Root Admin

Aktuelni događaji

14. Jul 2023 10:04

U četvrtak, 13.07. i petak, 14.07.2023. godine u Sarajevu je održan treći sastanak članova Radne grupe za izradu Akcionog plana Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije BiH. Radnu grupu čine predstavnici devet kantonalnih ministarstava pravde/pravosuđa i uprave, koji su imenovani Rješenjem direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH.

U Sarajevu realizovan šestodnevni program stručnog usavršavanja „Pisanje prijedloga projekata“

Root Admin

Aktuelni događaji

13. Jul 2023 06:54

Šestodnevni program stručnog usavršavanja na temu „Pisanje prijedloga projekata“ uspješno je realizovan. Program je pohađalo dvadeset učesnika. Program je bio veoma dinamičan. Realizovan je na način da su učesnici u grupama radili na izradi nacrta prijedloga projekta na odabrane teme

Završena Ljetna škola o europskim integracijama

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jul 2023 12:15

Ljetna škola o evropskim integracijama, pažljivo oblikovan program za jačanje ljudskih kapaciteta u oblasti eurointegracija, omogućila je zajednički rad i učenje 25 državnih službenika regiona direktno uključenih u procese pregovaranja i pristupanja Evropskoj uniji. Zajedničkim učenjem, razmjenom iskustava i učestvovanjem na brojnim predavanjima i radionicama eminentnih eksperata i profesora iz EU i regiona, polaznici su stekli praktična znanja ključna za efikasnije EU integracije u oblasti

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica