BHS

Na on line konsultacijama na temu Zaštita ličnih podataka, sudjelovalo 108 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

24. Mar 2023 07:29

Program je realiziran 21.03.2023. godine, za dvije grupe polaznika, koje su radile u različitim terminima (jutarnji i popodnevni) sa istim programskim sadržajem.

Iskazan veliki interes za program: Suzbijanje stresa na radnom mjestu i zaštita mentalnog zdravlja

Root Admin

Aktuelni događaji

20. Mar 2023 10:57

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je dvodnevni online program na temu Suzbijanje stresa na radnom mjestu i zaštita mentalnog zdravlja. Program je realiziran u peridou 16-17 mart 2023. godine, isti je pohađalo 74 zaposlenika organa državne službe u Federaciji BiH.

On line program: Sprečavanje sukoba interesa i etika u sistemu javnih nabavki, pohađalo 75 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Mar 2023 11:09

Program stručnog usavršavanja na temu Sprečavanje sukoba interesa i etika u sistemu javnih nabavki realizovan je dana 15.03.2023. godine, a učešće je uzelo 75 polaznika.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica