BHS

Završen program stručnog usavršavanja na temu: Pisanje projekata i apliciranje na javne pozive EU

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizovala program stručnog usavršavanja pod nazivom "Pisanje projekata i apliciranje na javne pozive EU", održan u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite. 

Tokom edukacije, učesnici su prošli kroz:

  • Finansijske instrumente dostupne za BiH sa fokusom na civilnu zaštitu, uključujući IPA 2021-2027 i Mehanizam unije za civilnu zaštitu EU.
  • Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) kroz faze programiranja, identifikacije, formulacije, implementacije i evaluacije, sa posebnim osvrtom na izradu logičkog okvira.
  • Izradu budžeta projekta, pokrivajući osnovne principe razrade i načine prezentacije budžeta.

Edukacija je bila interaktivna, sa studijama slučaja za praktičnu primjenu naučenog.

Polaznici su tokom edukacije stekli znanja i vještine za:

  • Identifikaciju i apliciranje na EU fondove i programe u oblasti civilne zaštite
  • Dizajn logičke matrice za sve faze projektnog ciklusa
  • Izradu i prezentaciju budžeta akcije

Učesnici su izrazili zadovoljstvo realizovanom edukacijom, pohvalili su kvalitet predavanja i interaktivni pristup. Istaknuli su da će stečeno znanje biti izuzetno korisno prilikom apliciranja na javne pozive, te da će im pomoći u unapređenju efikasnosti u obavljanju radnih zadataka.

Ovaj program stručnog usavršavanja pokazao se kao vrlo koristan za zaposlenike Federalne uprave civilne zaštite. Agencija za državnu službu Federacije BiH nastavlja sa organizacijom ovakvih programa kako bi unaprijedila kompetencije državnih službenika i olakšala im svakodnevne radne zadatke.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;