BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: Excel za eksperte: napredni nivo poznavanja

Mjesto i datum održavanja: Online, 18.06.2024.sa  početkom od 10:00 sati 

Ciljna grupa:  zaposlenici u oganima državne službe koji već posjeduju značajno iskustvo u korištenju Excela i žele proširiti svoje znanje i vještine na napredni nivo. Zaposlenici koji su odgovorni za kompleksne analize podataka, izradu naprednih izvještaja, ili automatizaciju procesa kroz makroe i skripte u Excelu.

SVRHA I CILJ: 

Polaznici će naučiti kako efikasno manipulisati podacima i unaprediti svoje vještine analize podataka kako bi donosili informisane odluke u svom radu u državnoj službi. Excel za eksperte omogućava polaznicima da steknu dublje razumjevanje i vještine u radu sa podacima. Ovaj nivo edukacije fokusira se na napredne funkcije i tehnike koje omogućavaju složeniju analizu, manipulaciju i prezentaciju podataka. Svrha ovog nivoa je osposobljavanje polaznika da:

Efikasno manipulišu podacima: Naučiti će napredne tehnike filtriranja, sortiranja i transformacije podataka pomoću funkcija poput FILTER, SORT, i POWER QUERY.

Izvršavaju složene analize: Naučiti će kako koristiti napredne funkcije poput COUNTIF, SUMIF, XLOOKUP, i FREQUENCY za analizu podataka i izvlačenje relevantnih informacija iz velikih skupova podataka.

  • Kreiraju dinamičke izveštaje: Razvijati će vještine kreiranja dinamičkih tabela, grafikona i Pivot tabela radi efikasnog predstavljanja podataka
  • Automatizuju zadatke: Upoznaće se sa korišćenjem VBA makroa za automatizaciju rutinskih zadataka i izradu prilagođenih rješenja
  • Unprijede analitičke sposobnosti: Razvijati će vještine analize podataka kako bi bolje razumjeli trendove, identifikovali probleme i donosili informisane odluke
  • Efikasno rješavaju probleme: Naučiti će kako koristiti kombinaciju različitih Excel funkcija i tehnika kako bi efikasno rješavali složene probleme u radu sa podacima
  • Optimizuju rad sa bazama podataka: Naučiti će kako koristiti funkcije poput DGET i DSUM za izvlačenje specifičnih informacija iz baza podataka i vršenje različitih operacija nad podacima
  • Automatizuju procese: Upoznaće se sa upotrebom funkcija poput IFERROR, INDIRECT, i CHOOSE za automatizaciju procesa i olakšavanje rada sa većim količinama podataka

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu i praktičnu prezentaciju i zajednički rad sa učesnicima, analiziranje-komentiranje.

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s     

Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1. Organi državne službe Županije Zapadnohercegovačke/Zapadnohercegovačkog kantona ili

2. Organi državne službe Posavske županije/Posavskog kantona

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

3. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

4. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

5. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

6. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije. 

 Krajnji rok za prijavu je: 11.06.2024. godine

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila velida.medanovic@adsfbih.gov.ba