BHS

Detaljan opis

Agencija za državnu službu Federacije BiH  u saradnji sa Razvojnim  programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH u okviru projekta Jačanje kapaciteta cyber sigurnosti u Bosni i Hercegovini planira realizaciju programa stručnog usavršavanja na temu: Napredna Obuka za IT osoblje.

Mjesto i datum održavanja: Herceg etno selo Međugorje, 16.-19.04.2024. godine, 

Sadržaj programa:

  • Potpisivanje i šifriranje e-pošte, šifriranje datoteka i particija
  • Sigurnost web aplikacija
  • Analiza dostupnih mrežnih usluga i sigurnosnih propusta u njima
  • Analiza mogućnosti iskorištavanja sigurnosnih propusta
  • Društveni inženjering
  • Računarska i mrežna forenzika

Cilj obuke: Upoznati se praktičnim metodama i alatima za napade na sigurnost informacija i odbrane od tih napada.

Detaljniji ciljevi obuke:

  • Naučiti praktične metode zaštite povjerljivosti informacija prilikom njihove razmjene i čuvanja 
  • Vidjeti i probati primjere tehnika i alata koje napadači koriste za otkrivanje i iskorištavanje slabosti u mrežnim uslugama i web aplikacijama da bi se naučili zaštititi 
  • Vidjeti i probati primjere tehnika i alata koje napadači koriste za prevare korisnika da bi uvidjeli koliko je to jednostavno i naučili se zaštititi 
  • Naučiti kako uraditi forenzičku analizu komunikcija i računara kada to bude potrebno

Ciljna grupa:

Prvenstveno uposleni zaduženi za održavanje sigurnosti digitalnih informacija, IT uposlenici koji u sklopu svog posla održavaju komunikacionu infrastrukturu i održavaju aplikacije i mrežne usluge, te uposlenici koji razvijaju aplikacije. 

Metodološki pristup: Predavanje uz vizuelnu i praktičnu prezentaciju i zajednički rad sa učesnicima, analiziranje-komentiranje. Od učesnika se očekuje da imaju svoj laptop na koji se može instalirati softver za virtualizaciju (VirtualBox) sa dovoljno slobodnog prostora (bar 20GB) za instalaciju i memorije (bar 8GB RAM-a) za pokretanje virtuelne mašine.

Važno - Način prijavljivanja: 

1. Pravo učešća imaju državni službenici u organima državne službe u Federaciji BiH koji blagovremeno izvrše registraciju i kreiraju korisničke naloge putem web stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/  Uputa za kreiranje korisničkih naloga dostupna na našem Youtube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=untLow-GbsI&t=15s.   Korisnici koji već imaju kreiran korisnički nalog prelaze odmah na korak 2.

Posebna napomena za kreiranje korisničkog naloga za državne službenike sa područja Zapadnohercegovačkog i Posavskog kantona:

Prilikom kreiranja korisničkog naloga u dijelu Zaposlen u organu državne službe u Federaciji BiH odabrati opciju NE,  te sa padajućeg menija odabrati: 

1. Organi državne službe ŽZH ili

2. Organi državne službe PŽ/PK

Nakon odabira 1 ili 2 opcije u polju Radno mjesto: upisati naziv radnog mjesta i organa državne službe u kojem ste zaposleni.

2. Nakon verifikacije naloga od strane ovlaštenih predstavnika Agencije, neophodno je da se izvrši prijava na događaj kojem se pristupa klikom na „naslovna strana“ u korisničkom profilu ili direktno putem stranice https://hrm.adsfbih.gov.ba/ 

3. Obavještenje o statusu prijave korisnik dobiva putem profila i mail adrese koju je koristio prilikom registracije na profil.

4. Ispunjavanjem online prijave polaznici izjavljuju da su dobili saglasnost rukovodioca za učešće u radionici.

5. Kreiranjem korisničkog naloga rukovodioci organa i kontakt osobe za stručno usavršavanje direktno dobijaju obavještenje na mail adrese i istovremeno budu informisani (za one državne službenike koji su u sistemu državne službe).

Obavještenje o statusu prijave: 

Nakon izvršene selekcije od strane predstavnika Agencije sistem automatski obavještava sve prijavljene o ishodu selekcije. Agencija, po potrebi, dodatno šalje obavještenje putem elektronske pošte najkasnije tri dana prije planiranog početka održavanja ovog programa. 

Napomena: Prijavom na ovu edukaciju polaznik je saglasan da sva vrsta razmjena informacija tokom predmetne edukacije može biti javno dostupna na online platformi koja je u vlasništvu Agencije.  

Krajnji rok za prijave je: 04.04.2024. godine

Za eventualna pitanja, kontakt putem maila velida.medanovic@adsfbih.gov.ba