BHS

Rukovodeći državni službenici pohađali program o transformaciji i digitalizaciji javnih usluga

Root Admin

Aktuelni događaji

01. Jun 2023 09:59

U okviru VI ciklusa Programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike, 30. maja 2023. godine, realizovan je online program „Pružanje javnih usluga-ostvarivanje koristi od digitalizacije“.

Uspješno realizovan dvodnevni program za realizatore programa stručnog usavršavanja

Root Admin

Aktuelni događaji

01. Jun 2023 06:47

Agencija za državnu službu Federacije BiH je 30. i 31. maja 2023. godine realizovala posebni online program pod nazivom „Korišenje online kolaborativnih alata za pripremu i održavanje programa stručnog usavršavanja“.

Održan sastanak sa predstavnicima Zapadnohercegovačkog kantona

Root Admin

Aktuelni događaji

01. Jun 2023 06:41

U srijedu 31.5.2023. godine, u sjedištu Agencije za državnu službu Federacije BiH u Sarajevu, direktor Agencije, gdin Refik Begić, susreo se sa predstavnicima Ministarstva za pravosuđe i upravu Zapadnohercegovačkog kantona.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica