BHS

Realiziran program Javne politike i zakonodavni proces – Uloga rukovodećih državnih službenika

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 13:23

Dana 15. juna 2023. godine realizovana je još jedna edukacija u okviru VI ciklusa Programa za rukovodeće državne službenike. Svrha ove edukacije bila jačanje kapaciteta učesnika ovog programa u provođenju javnih politika i upravljanju zakonodavnim procesom u organima državne službe u Federaciji BiH.

Završen jednodnevni inhouse program javne nabavke u Tuzli

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 13:16

Uspješno realizovan jednodnevni program stručnog usavršavanja na temu ''Javne nabavke", 14. 06.2023. godine u Tuzli u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja za kantonalne organe uprave Tuzlanskog kantona.

5. sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 16.06.2023.

Root Admin

Aktuelni događaji

16. Jun 2023 05:46

Na 5. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 14.06.2023. godine usvojen Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

132
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Sljedeća stranica