BHS

Održana edukacija na temu Korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

Root Admin

Aktuelni događaji

15. Jun 2023 05:45

U okviru VI ciklusa Programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike, 13. juna 2023. godine, održana je edukacija o korištenju pretpistupne pomoći Evropske unije u BiH.

Realizovan online program na temu Upravljanje otpadom i posebne kategorije otpada

Root Admin

Aktuelni događaji

15. Jun 2023 05:32

U okviru Programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave, 13. juna 2023. godine, uspješno realizovan online program „Upravljajnje otpadom i posebne kategorije otpada“.

Završena dva programa u oblasti javnih finansija koje su pohađala 153 polaznika

Root Admin

Aktuelni događaji

12. Jun 2023 06:34

Dvije on line radionice za zaposlenike organa uprave u FBiH na teme „Fiskalna procjena propisa i Izjava o fiskalnoj odgovornosti“ i Proces izrade budžeta, planiranje i izvršavanje finansijskih sredstava u Federaciji BiH, održane 06. i 08. juna 2023. godine.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

125
POPULARNO
;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Sljedeća stranica