BHS

Rezultati evaluacije prvog ciklusa samoprocjene

Rezultate evaluacije prvog ciklusa samoprocjene za organe koji su prošli prvi ciklus samoprocjene u implementaciji CAF modela za upravljanje kvalitetom, i to: Općina Čelić, Grad Bihać, Grada Gračanica, Grad Živinice, možete pogledati na linku:

https://youtu.be/ziCqnLibq7M 

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

191
POPULARNO
;