BHS

Završena edukacija na temu "Praktična primjena naučenog: Google Excel, forme i obrada podataka"

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizovala program stručnog usavršavanja namijenjen zaposlenima u organima državne službe Federacije BiH. Ovaj program je bio nastavak prethodnih edukacija "Google Excel i Forme" i "Statistička obrada podataka".

Cilj edukacije bio je omogućiti učesnicima da praktično primijene znanja stečena na prethodnim edukacijama, s posebnim naglaskom na korištenje alata kao što su Google Forms za kreiranje anketa i Excel za statističku obradu podataka. Učesnici su stekli vještine koje im omogućavaju da samostalno prikupljaju, analiziraju i vizualiziraju podatke. Edukacija je također uključivala obuku u korištenju Power BI alata za naprednu vizualizaciju i prezentaciju podataka, čime se povećava transparentnost i razumijevanje rezultata anketa.

Tokom edukacije, učesnici su:

  • Samostalno kreirali ankete i sproveli anketiranje koristeći Google Forms.
  • Analizirali i interpretirali prikupljene podatke koristeći Excel, primjenjujući osnovne i napredne funkcije za obradu podataka.
  • Koristili Power BI za vizualizaciju rezultata anketa, stvarajući interaktivne i informativne izvještaje i grafikone.

Povratne informacije učesnika

Učesnici su u evaluaciji edukacije pohvalili ovaj pristup koji im je omogućio da nakon završenih edukacija rade praktično, direktno primjenjujući stečena znanja na stvarnim podacima i situacijama. Posebno su pohvalili organizaciju edukacije i realizatoricu, ističući visoki nivo stručnosti i podrške tokom trajanja programa. Istaknuli su da ovakav način rada značajno doprinosi njihovom profesionalnom razvoju i efikasnosti u radu.

Ovaj pristup je omogućio učesnicima da konkretno primijene svoje znanje i vještine u području anketa i statističke obrade podataka, unapređujući njihove kapacitete za rad u državnoj službi. Edukacija je bila izuzetno uspješna, pružajući praktične alate i tehnike koje će pomoći zaposlenima u njihovim svakodnevnim zadacima i poboljšanju procesa unutar državne službe.

Agencija za državnu službu Federacije BiH nastavlja s organizacijom edukacija koje doprinose profesionalnom razvoju i unapređenju efikasnosti rada u organima državne službe.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;