BHS

Realizovan online program: Vještačka inteligencija za podršku radu i razvoju javne uprave u FBiH

Agencija za državnu službu Federacije BiH uspješno je realizovala program stručnog usavršavanja pod nazivom: "Vještačka inteligencija za podršku radu i razvoju javne uprave u Federaciji BiH". Program je održan online 27. i 28.05.2024. godine.

Učesnici su tokom programa stekli sljedeća znanja i vještine:

  • Razumijevanje osnovnih tehničkih aspekata vještačke inteligencije: Učesnici su naučili kako funkcioniše vještačka inteligencija, njene osnovne tehničke karakteristike i potencijalne primjene.
  • Upoznavanje sa ograničenjima vještačke inteligencije: Diskutovana su ograničenja i izazovi u primjeni AI tehnologija.
  • Pregled legislativnog okvira i regulatornih ograničenja: Učesnici su se upoznali sa zakonskim propisima i smjernicama koji regulišu upotrebu vještačke inteligencije u javnoj upravi, uključujući EU AI Act i druge relevantne propise.
  • Primjena AI u javnoj upravi: Predstavljeni su primjeri iz prakse zemalja EU i regije kako bi se ilustrovale konkretne aplikacije AI u javnoj upravi.

Programu je prisustvovalo preko 60 učesnika, koji su izrazili visoko zadovoljstvo stečenim znanjem i iskustvima. Komentari polaznika uključuju pohvale za organizaciju programa, te za sposobnosti prezentovanja i stručnost predavača Aleksandra Mastilovića, priznatog međunarodnog stručnjaka za telekomunikacije.

Polaznici su takođe izrazili želju za nastavkom edukacija u ovom smjeru, naglašavajući važnost kontinuiranog stručnog usavršavanja u oblasti vještačke inteligencije i njene primjene u javnoj upravi.

Agencija će nastaviti s organizacijom sličnih programa s ciljem unapređenja kompetencija zaposlenika javne uprave.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom učešću i doprinosu uspješnoj realizaciji programa.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

220
POPULARNO
;