BHS

U Sarajevu uspješno realizovana dvodnevna edukacija ''Razvoj programskog budžeta u FBiH''

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala je 08. i 09. aprila 2024. godine u Sarajevu dvodnevni programa stručnog usavršavanja na temu ''Razvoj programskog bužeta u Federaciji BiH'' u okviru Posebnog programa stručno usavršavanja za 2024. godinu. 

Tokom programa obrađene su slijedeće teze:

  • Definicije i koncepti programskog budžetiranja  
  • Ciljevi programskog budžeta  proces predlaganja, usvajanja i objavljivanja budžeta
  • Razlike, prednosti i nedostaci programskog u odnosu na linijski budžet
  • Razmatranje praktičnih problema i nedoumica u ovoj oblasti, koje su identifikovane prilikom anketiranja zaposlenih u organima državne službe Federacije BiH.

Programu je prisustvovalo 27 polaznika.

Učesnici su komentirali da su zadovoljni realizovanim programom, te predložili kada bude pripremljen softver za programsko budžetiranje da se organizuje praktični program za zaposlene koji rade u ovoj oblasti.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;