BHS

Realizovana online radionica: Excel i Google forma

Agencija za državnu službu Federacije BiH realizovala dvodnevni programa stručnog usavršavanja na temu: Excel i Google forma: Partnerstvo za unapređenje učinkovitosti. 

Ovaj program stručnog usavršavanja organizovan je u II grupe sa preko 180 polaznika.

Tokom edukacije učesnici su imali priliku naučiti osnovne i napredne funkcije Google excel te upoznati se sa alatom Google forme za kreiranje anketa. 

Učesnici su edukaciju ocijenili kao veoma korisnu i interaktivnu. Istakli  su da će stečeno znanje koristiti u praksi. Pohvalili su orgaizaciju  i realizaciju programa te iskazali interesovanje za učešćem u programima stručnog usavršavanja koje organizuje Agencija. 

Agencija će u narednom periodu organizovati niz edukacija iz oblasti informacionih tehnologija u sklopu Općeg programa stručnog usavrašavanja.

U međuvremenu, sve aktivnosti Agencije možete pratiti na našim web stranicama: https://www.adsfbih.gov.ba   i https://hrm.adsfbih.gov.ba/   



KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;