BHS

Posjeta direktora Agencije za državnu službu FBiH Ministarstvu pravosuđa i uprave Posavskog kantona

Dana 03.04.2024. godine u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Posavskog kantona u Odžaku održan je sastanak predstavnika Agencije za državnu službu FBiH, Ministarstva pravosuđa i uprave PK i Povjerenstva za državnu službu PK.

Sastanku su prisustvovali direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH Refik Begić, Samra Ljuca pomoćnik direktora u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, ministar pravosuđa i uprave Posavskog kantona Mirsad Ahmetović, predsjednik Povjerenstva za državnu službu PK Drago Kopić i tajnik Ministarstva Marko Dujak.

Tema sastanka je bila razmjena informacija i dogovor o narednim aktivnostima po dokumentu „Politika upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije BiH“ i „Model sufinanciranja sustava stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou“ kao i modalitet uspostave Registra za državne službenike i namještenike.

Ovom prilikom predstavljena je i Strategija za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe u FBiH kao i Akcioni plan.

KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

205
POPULARNO
;