BHS

U Općini Travnik održan program stručnog usavršavanja u oblasti javnih nabavki

Agencija za državnu službu Federacije BiH je 16. februara 2024. godine organizovala program stručnog usavršavanja na temu „Primjena Zakon o javnim nabavkama“.

Program je organizovan na zahtjev Općine Travnik, u cilju rješavanja nedoumica koje imaju zaposleni u praktičnoj primjeni propisa u oblasti javnih nabavki. 

Učesnici su bili zaposlenici Općine Travnik i javnih ustanova i organizacija čiji je osnivač Općina Travnik.

Tokom edukacija postavljen je veliki broj pitanja po tematskim cjelinama:

  • planiranje javnih nabavki i jedinstveni plan javnih nabavki organa, izmjena plana
  • postupak direktnog sporazuma (cijepanje nabavke, iznos direktnog sporazuma)
  • nabavke koje se provode putem postupka Aneks II
  • praćenje realizacije ugovora . 

Na kraju je izražena zahvalnost Agenciji za organizovanje ovog događaja i angažman realizatora koji je uspješno realizovao ovaj događaj. Prema povratnim informacijama u potpunosti su ispunjena očekivanja od ovog programa. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

191
POPULARNO
;