BHS

Objavljen Javni poziv za sticanje statusa realizatora Agencije za državnu službu Federacije BiH

U skladu sa utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem zaposlenih u organima državne službe u Federaciji BiH u 2024. godini, Agencija je objavila  Javni poziv za sticanje statusa realizatora (predavača) u okviru: a) općeg programa stručnog usavršavanja; b) posebnog programa stručnog usavršavanja; c) programa stručnog usavršavanja za jedinice lokalne samouprave i d) programa stručnog usavršavanja za rukovodeće državne službenike.

Pravo učešća imaju lica koja su zaposlena u organima državne službe, vanjski knsultatnti i predavači sa visokoškolskih ustanova.

Prijava na javni poziv dostupna je u on-line formatu na TMS (Training Management Platform) platformi Agencije, a što je precizirano u sadržaju javnog poziva

Cjelokupan sadržaj javnog poziva možete pogledati OVDJE, a krajnji rok za prijavu je 01.12.2023. godine.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

173
POPULARNO
;