BHS

U Mostaru uspješno realizovani programi stručnog usavršavanja „Disciplinski postupak“ i „Medijacija“

U Mostaru su  17. i 18.. maja 2023. godine uspješno realizovani programi stručnog usavršavanja  na temu „Disciplinski postupak i „Medijacija“, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja.

Radionice su cijelim tokom bile interaktivne, postavljana su pitanja, komentarisalo se, polaznici su se direktno uključivali u diskusiju, odnosno iznosili svoja iskustva vezana za teme. 

Prema povratnim informacijama učesnika, programi su gotovo u potpunosti  ispunili njihova očekivanja. Procjena zadovoljstva učesnika iz evaluacijskih obrazaca:

- Da su u potpunosti zadovoljni isporučenim programom i da su im konkretni primjeri iz prakse bili korisni izjasnilo se 91,1% polaznika; 

- Da je sadržaj programa bio u skladu sa očekivanjima odgovorilo je 90,91% polaznika;

- Da će im edukacija omogućiti razvijanje vještina i primjenu znanja u praksi navelo je 93,3% učesnika.

- Ocjena za realizatora programa: 4,93

Sve pohvale za organizaciju. Nadam se da će se tako nastaviti i u budućnosti.

Predavač izuzetno stručan. Radni materijal je poput priručnika, posebno oduševljenje za neke napomene, probleme u praksi, poređenje sa ranijom Uredbom.

Smatram ovu edukaciju jednu od najkorisnijih kojoj sam prisustvovala. Moja preporuka je da i pri drugim stručnim usavršavanjima  angažirate kompetentnu osobu kao sto je gospodin Sead Maslo.

Pohvala za organizovanje ovakvih radionica, gdje se može mnogo naućiti

Ovakav vid stručnog osposobljavanja je potreban i jako  korisan za državne službenike. Svaka pohvala za organizaciju i  realizaciju

Zahvaljujem se na organizovanju obuke na temu koja je veoma značajna u radu drzavnih sluzbenika, u cilju spoznaje o  pravima i obavezma, drzavnih sluzbenika, namjestenika i zaposlenika kao i samih medijatora u postupku disciplinske odgovornosti isith.

Svaka Vaša edukacija je veoma sadržajna, obuhvatna s obzirom na temu i veoma korisna. Samo tako nastavite. Hvala

Moduli koji su planirani za ovaj period obuhvataju široku oblast rukovođenja što je pohvalno čak iako smo bili na nekoj sličnoj ili istoj obuci, jako su korisni i upotrebljivi.

Hvala na pružanju mogućnosti usavršavanja i rješavanja nedoumica koje nam se javljaju u praksi.

Pohvale za izbor teme i mjesta izvođenja stručnog usavršavanja.

Polaznici su iskazali veliku zahvalnost Agenciji na organizovanju edukacije na ove teme, kao i potrebu nastavka edukacija.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

215
POPULARNO
;