BHS

Uspješno realizovan prvi modul VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike

U okviru prvog modula VI ciklusa Programa za rukovedeće državne službenike, u periodu 17-19 maj 2023. godine, realizovane su dvije tematske cjeline: Strateško planiranje i Liderska uloga u predvođenju drugih u okviru svakodnevnih i kriznih situacija.

Ciljevi ovog modula bili su:

Osposobiti polaznike za kvalitetno i pravovremeno obavljanje najvažnije zadatke vezane za njihovu funkciju upravljanja kao i koordiniranje podređenih u izvršavanju njihovih obaveza i zadataka u  procesu izrade strateških dokumenata

Upoznati polaznike sa ključnim konceptualnim okvirima liderstva, tehnikama rukovođenja i sistemima razvoja kompetencija

Objasniti ključne elemente koncepta upravljanja znanjem u kontekstu razvoja kompetencija 

Upoznati polaznike sa procesom upravljanja promjenama, karakteristikama i vrstama promjena

Analizirati kompetencije menadžera potrebne za uspješno upravljanje u vanrednim i/ili kriznim situacijama

Predstaviti mogućnosti i metode razvoja i kontinuiranog unapređenja sposobnosti rukovođenja

U okviru ovih radionica, pored teoretskog izlaganja od strane realizatora programa, učesnici su imali priliku da kroz praktične vježbe i individualno testiranje upoznati se sa mnogim alatima koji će im omogućiti da ubuduće bolje planiraju i upravljaju procesima i ljudima, kako u svakodnevnim tako i kriznim situacijama.

Tokom narednog perioda nastavljamo sa realizacijom preostalih modula ovog specifičnog programa stručnog usavršavanja. 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

74
POPULARNO
;