BHS

Održane dvije radionice na temu „Zakon o organizaciji organa uprave"

Tokom maja 2023. godine održane su dvije radionice za zaposlenike organa državne službe u Federaciji biH. Program pohađalo ukupno 116 polaznika.

Neke od tema koje su obrađene sa polaznicima:

- Organizacija i način funkcioniranja organa državne uprave u F BiH 

- Izvršavanje zakona i drugih propisa, vršenje upravnog nadzora nad provedbom 

- Donošenje podzakonskih propisa za provedbu zakona i drugih propisa

- Povjeravanje javnih ovlaštenja

- Unutarnja organizacija organa uprave 

- Priprema propisa i davanje preporuka iz područja  zakonodavstva, te praćenje stanja u oblasti za koje su osnovani organi uprave  i odgovaranje za stanje u tim oblastima

- Međusobni odnosi organa uprave i odnos organa uprave prema građanima, organima izvršne i zakonodavne vlasti, ombudsmenima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama. 

Zaključci/preporuke:

- Potrebno dodatno urediti posebne kategorije uposlenika organa uprave i upravnih organizacija ( vatrogasci, demineri ...)

- Jasnije utvrditi odnos općinskog načelnika i opcinskog vijeća

- Detaljnije razjasniti problematiku formiranja strucnih službi općinskog/gradskog vijeća 

- Potrebno ubrzati postupak donošenja propisa koji omogućuju korištenje elektronske komunikacije (elektronski dokument, elektronski potpis) 


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

74
POPULARNO
;