BHS

Završen dvodnevni program Evropska ekonomska integracija

Tokom mjeseca aprila 2023. godine, u okviru Posebnog programa stručnog usavršavanja realizovan je dvodnevni on line program na temu „Evropska ekonomska integracija“. Ovaj program obuhvatio je tematske cjeline:  Unutrašnje tržište, Ekonomska i monetarna unija, EU i globalne ekonomske integracije, BiH i ekonomska integracija s EU. Nakon odslušanog programa polaznici su predložili dodatne teme koje bi ste trebale uvsrtiti u program stručnog usavršavanja: 

1. Primjena pravila za dodjelu državne pomoći (State Aid).

2. Upravljanje EU fondovima, način apliciranja na projekte EU

3. Izrada i implementacija Nacionalnog Programa integrisanja BiH

4. Izvještavanje  nakon   dobijanja   kandidatskog statusa

5. Funkcionisanje   Mehanizma   koordinacije   odnosno   provedba   Odluke   o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija

6.   Stanje   BiH   u   dijelu   otvorenih   poglavlja 

Radionica je bila interaktivna, a polaznici su izjavili da je  realizatorica programa prenijela jako kompleksnu i obimnu materiju na vrlo jednostavan i razumljiv način zbog čega treba nastaviti sa organiziranjem obuka iz ove oblasti i teme približavati širem krugu radi razbijanja otpora i predrasuda prema EU i položaju BiH u procesu pristupanja.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

183
POPULARNO
;