BHS

Uspješno realizovan online program Cyber sigurnost za državne službenike FBIH

Agencija za državnu službu FBiH, u okviru Programa stručnog usavršavanja Digitalna pismenost u javnoj upravi, organizovala je 14. marta 2023. godine online program na temu „Cyber sigurnost za državne službenike FBIH“, čiji je cilj bio podizanje svijesti o opasnostima i rizicima koji postoje prilikom korištenja internet servisa, te načina na koji se svako može zaštiti. 

Kroz otvorenu diskusiju sa polaznicima programa obrađene su sljedeće teme: 

Uvod u Cyber sigurnost

Važnost sigurnosti podataka i informacija

IT sigurnost, privatnost i krađa podataka

Vrste i tipovi cyber-kriminala

Napredna rješenja IT sigurnosti

Polaznici su bili u stalnoj interakciji sa realizatorom Enesom Haračićem, koji je odgovorio na veliki broj pitanja, postavljenih tokom rada.

Za provjeru naučenog tokom programa primijenjen je test znanja na početku i na kraju programa.

Program je ocijenjen kao vrlo koristan, a pohađalo ga je 64 polaznika.

Imajući u vidu iskazanu potrebu od strane polaznika programa, Agencija će nastaviti sa planiranjem i realizacijom programa u ovoj oblasti.


KATEGORIJE

Upravljanje ljudskim resursima

0

Aktuelni događaji

41
POPULARNO
;